Γεννήθηκε στον Πειραιά . Είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας σχολής με
ειδικότητα μηχανοτεχνίτη Κατοικεί στη Λέρο από το 2002. Είναι
δημόσιος υπάλληλος εργάζεται ΚΘ Λέρου. ως μηχανοτεχνίτης. Είναι
άγαμος. Είναι στο σύλλογο από το 2003. Έχει πάρει μέρος σε πολλές
εκδηλώσεις και έχει συμμετάσχει και σε πολλά ταξίδια του συλλόγου.
Είναι μέλος στο συλλόγου Παλαίμαχων ποδοσφαιριστών , στον Σύλλογο
αιμοδοτών Λέρου, και ιδρυτικό μέλος του συλλόγου ποδηλατών Λέρου.