Ξεκίνησε στο σύλλογο «Άρτεμις» από το 1987 ως μέλος του χορευτικού.
Το 1989 εκτός από μέλος του χορευτικού έγινε και υπεύθυνη
ιματιοθήκης. Το 1990, στα πλαίσια επανένταξης των ψυχικά ασθενών, ο
σύλλογος σε συνεργασία με ΚΘΛ, της ανέθεσαν επισκέψεις σε δομές
των Λεπίδων, όπου με τη βοήθεια της μουσικής και του χορού,
προσπάθησαν να συμβάλλουν στην εξέλιξη αυτού του εγχειρήματος. Τα
επόμενα χρόνια, ξεκίνησε να διδάσκει παραδοσιακούς χορούς στο
Δημοτικό σχολείο Αλίντων . Τα τελευταία χρόνια , πέραν του χορού και
της διδασκαλίας στα σχολεία , ο σύλλογος προσπαθώντας να κρατήσει
την παράδοση της Λέρου ζωντανή, διοργανώνοντας πανηγύρια, στα
οποία είναι υπεύθυνη για τος στήσιμο των καζανιών και του
μαγειρέματος.