Το Κ.Π.Ε.Α. “Άρτεμις” Λέρου τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στις παρελάσεις,
που πραγματοποιούνται στο νησί, φορώντας παραδοσιακές φορεσιές
τόσο του νησιού μας, όσο και όλης της υπόλοιπης Ελλάδας.