Ξεκίνησαν τα μαθήματα του χορευτικού τμήματος πλην παίδων και κορασίδων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου ο οποίος είναι διαμορφωμένος εξαιρετικά και γι’ αυτές τις συνθήκες. Η διαδικασία των μαθημάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η Ελληνική Πολιτεία. Οι ομάδες προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο και οι κεντρικές παραστάσεις έχουν οριστεί για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.