Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Άρτεμις»  κάλεσε σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα  μέλη του, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 στα γραφεία του Κ.Ε.Π.Ε.Α.Λ. «Άρτεμις» στις 18:00 το απόγευμα όπου πραγματοποιήθηκε διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του έτους που πέρασε.  Ο Προέδρος και οι υπεύθυνοι των τμημάτων ενημέρωσαν τα μέλη για τα πεπραγμένα του τελευταίου έτους και για τις μελλοντικές δραστηριότητες  του φορέα μας , πολλές από τις οποίες έχουν ήδη προγραμματιστεί.

Μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Τα μέλη του Κέντρου Πολιτισμού «Άρτεμις» αντάλλαξαν ευχές μέσα σε ένα θερμό και ευχάριστο κλίμα.